Formål og kontakt

 

Formål: denne hjemmeside er skabt af Neonatologisk fagudvalg under Dansk Pædiatrisk Selskab.

Medlemmer pr. 1. Marts 2018: 

Lars Bender – formand ovl. Aalborg, Linda Vad Pedersen ovl. Skejby, Hristo Stanchev ovl. Næstved, Ann Lawaetz Skovgaard afd.læge OUH, Ann-Britt Søe afd.læge Roskilde

Har du indlæg eller nyttige informationer du vil dele med kollegaer skriv da til: Ann-Britt Søe, annbritt@dadlnet.dk – og opslaget vil blive lagt på hjemmesiden snarest.  

Det er vigtigt at vi vidensdeler og at alle derfor bidrager til hjemmesidens informationer.