September 2017

 

Gruppe Tovholder
Abstinens Marcella Broccia
Ambulant opfølgning

Bo Mølholm

Asfyksi Rikke Ruager
BPD Thorkild Jakobsen
Ernæring Gitte Zachariassen
GBS profylakse Tine Brink Henriksen
Genoplivning Hristo Stanchev
Grænser for liv Tine Brink Henriksen
Hyperbilirubinæmi Pernille Kure Vandborg
Hypoglykæmi Henrik Christesen
Hypotension Marianne Dahl
Intubation Kasper Kyng
Korttarm Lise Aunsholt
Mikrocephali Mette Høj Lauridsen
Modtagele af de mindste Ane Lando
Neonatale anfald Bo Mølholm
Neonatale transporter Henrik Vendelbo
RSV Jens Peter Nielsen
SAT Screen Hristo Stanchev
SAT grænser Sven Mortensen
Sepsis Hristo Stanchev
THO Hristo Stanchev
Transfusion Marianne Dahl
UL Skanning Kasper Kyng

 

 

 

Andre Selskaber

 

 

Gruppe Neo Repræsentant Afdeling Selskab
Celeston til mødre GA >/<24 uger Anne Kirkeby Hansen Skejby Obstetrik
Feber i Svangerskab Bo Mølholm Hansen Herlev Obstetrik
Kongenitte lungelidelser Linda Vad Skejby Pulmologi
Refluks hos nyfødte Linda Vad Skejby Gastro
Normal svangerskab forløb Ann Lawaetz RH Obstetrik
Unormal svangerskab forløb Jennifer Vikre Jørgensen Skejby Obstetrik
Dialogmøde med sundhedsstyrelsen om nyfødte Hristo Stanchev Næstved SSt
Kolestase Lars Bender (opfølgning) Aalborg Gastro
Leversvigt hos nyfødte

Heidi Smedegaard

Helene Kvistgaard

 

Hvidovre

Skejby

 

 

Gastro
Biologisk medicin oggraviditet Lars Bender Aalborg Obstetrik
Forløsning ved præmaturitet og info Anne Kirkeby Skejby Obstetrik