Kære afdelingssygeplejersker, ledende overlæger og neonatologer på neonatalklinikkerne i Danmark.

Som I jo nok allerede ved er det i 2018 Neonatalklinikken på Rigshospitalet, der står for at skulle afholde det årlige symposium i neonatologi.

Vi vil derfor allerede nu informere jer om tid og sted så I kan sætte kryds i kalenderen og planlægge derefter. Jeg skal også bede jer om at give informationen videre til andre relevante personer på jeres afdeling

Symposiet afholdes i 2018 på:

Sørup Herregård ved Ringsted

 Den 13.-15. september 2018

 

Programmet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt senere ligesom nærmere information følger.

Forslag til indhold modtages gerne via mail til overlæge Thorkild Jakobsen, thorkild.jacobsen@regionh.dk

Vi glæder os til at se jer i 2018.

Kontaktpersoner:

Lægesekretær Maiken Vognsen maiken.parsberg.vognsen@regionh.dk

Overlæge Thorkild Jacobsen thorkild.jacobsen@regionh.dk

Venlig hilsen

Charlotte Blomberg

Konst. ledende sekretær

Direkte: 3545 5300

Mail: charlotte.blomberg@regionh.dk

Rigshospitalet

Neonatalklinikken, afsnit 5023